ข้อมูลทั่วไป
 สอบราคา/ประกวดราคา
 ข่าวสารท้องถิ่น
 
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงต่างๆของไทย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
แหล่งเที่ยวทั่วไทย
แหล่งร้องเรียน
เพื่อนชาว อบต.
มุมการศึกษา
มุมสุขภาพ
มุมเกษตรกรรม
 แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ / ติดต่อ อบต.
เดินทางมา ต.หนองบัว
 

 


พัฒนาคน ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรปลอดสาร บริการด้วยการมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่

 

 

 

 

 

นายก อบต.
ปลัด อบต.